Siirry sisältöön

Diak  Vuosikatsaus 2018

Diak on ylivoimaisesti suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Tarjoamme sosiaalialan koulutuksen lisäksi terveysalan, kirkon alan ja tulkkauksen koulutusta. Diakissa opiskelevilla on voimakas halu auttaa ihmisiä ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Rehtorin katsaus

Vuonna 2018 otimme rohkeasti askelia tulevaisuuteen. Teimme matkaa kohti parempaa korkeakoulua, joka pärjää kilpailussa muiden korkeakoulujen kanssa. Olemme tänä päivänä esimerkki monelle muulle ammattikorkeakoululle opintojen edistymisessä, kiinnostavana opiskelupaikkana ja vahvana ponnahduslautana työelämään sijoittumisessa.

Katsaus vuoteen 2018

Kohokohdat 2018

Kevätlukukausi

 1. Uuteen oppimisalustaan siirtyminen

  Uuteen oppimisalustaan siirtyminen saatiin päätökseen ja samalla uudistettiin verkkototeutuksia.

 2. Yhteistyötä Jyväskylän avoimen yliopiston kanssa

  Jyväskylän avoin yliopiston opetus toteutetaan pääosin Helsingissä Diakin Kalasataman kampuksella. Jyväskylän avoin ja Diak toteuttavat myös yhteistä avointa koulutusta.

 3. Opetussuunnitelmien uudistaminen

  Vuoden aikana päivitettiin sote-alan opetussuunnitelmat ja uudistettiin molemmat tulkkauksen opetussuunnitelmat. Uudistetut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön tulkkikoulutuksissa 2019 ja sote-alalla 2020.

 4. Opin portailla Satakunnassa

  Opin portailla Satakunnassa -hanke synnytti keinoja, joilla sujuvoitetaan maahanmuuttajien koulutuspolkuja erityisesti siirryttäessä toiselta asteelta korkeakouluun. Hankkeen toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Länsirannikon koulutus oy WinNova sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu yhdessä satakuntalaisten maahanmuuttajatoimijoiden verkoston kanssa.

Syyslukukausi

 1. Oulun kampuksen avajaiset

  Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja Suomen Diakoniaopisto (SDO) muuttivat uusiin yhteisiin tiloihin Oulun keskustan Albertinkadulle. Opiskelijat ja henkilöstö saivat ajanmukaiset tilat ja AV-laitteet opiskelunsa ja työnsä tueksi. Uudistilojen avajaisia vietettiin syyskuussa 2018.

 2. International Week

  Lokakuussa toteutui TKI-painotteinen Diak International Week (DIW), joka kokosi useita kymmeniä korkeakoulujen edustajia eri maista robotiikan teeman alle (Digitalisation and Technological Solutions in Social Work, Health Care and Interpreting).

 3. MoA Nairobin yliopiston kanssa

  Lokakuussa SingEdu-hankkeessa kirjoitettiin Nairobin yliopiston kanssa Memorandum of Understanding koskien tulevaa yhteistyötä.

 4. Tuottoisaa varainhankintaa

  Vuoden 2018 varainhankintakampanja tuotti Diakille lähes 300 000 euroa. Varainhankintakampanjalla kerättiin 146 000 euroa, jota valtio pääomitti 141 300 eurolla. Tukijoita olivat muun muassa paikalliset Osuuspankit ja Osuuskaupat, LähiTapiola, Evli Pankki, Caritas-säätiö ja RCK Finland. Kerätty summa käytetään Diakin toiminnan kehittämiseen.

 5. Työnimi-kampanja

  Työnimi-kampanja nosti esille romanien kohtaaman syrjinnän rekrytointitilanteissa. Kampanjassa Tuomas Enbuske, Meri-Tuuli Väntsi, Anne Kukkohovi ja Jari Sarasvuo vastasivat avoimiin työpaikkailmoituksiin omilla ansioluetteloillaan mutta tyypillisillä romaninimillä. Kampanja on toteutettu osana Diakin hallinnoimaa, valtakunnallista Nevo tiija – uusi aika –hanketta, joka pyrkii tukemaan romanien työllisyyttä ja osallisuutta monin tavoin.

 6. Dialogi-verkkomedian julkaisu

  Lokakuussa julkaistiin verkkomedia Dialogi, joka tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta, vahvuusalueita ja tuloksia.

Avainluvut

71% väh. 55 op suorittaneita

631 AMK-tutkintoa

63 YAMK-tutkintoa

87% valmistuneista työllistyi

Koulutus

Tyytyväisiä opiskelijoita

Vuosittaisen palautekyselyn perusteella Diakin opiskelijat ovat tyytyväisiä opintoihinsa Diakissa. Opiskelijat antoivat vuonna 2018 hyvää palautetta Diakin tarjoamista tukipalveluista, harjoitteluista, mahdollisuudesta etäopiskeluun ja verkko-opiskelun joustavuudesta. Miellyttävästä opiskeluilmapiiristä tuli myös positiivista palautetta.

Kehitämme toimintaamme opiskelijakyselyn pohjalta. Opiskelijoiden ehdotusten pohjalta tulemme selkeyttämään opinnäytetyöprosessia ja oppimistehtäviä sekä kehittämään ryhmätyöskentelyä ja Moodle-ympäristöä  eteenpäin.

Laura Sihvonen, 27, sairaanhoitajaopiskelija

"Olen opiskellut täysipäiväisesti ja tavoitteellisesti, sillä haluan valmistua ja kiinnittyä työelämään mahdollisimman pian."

Kaisa Manner, 19, sosionomi- kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelija

"Koen, että Diakissa kuunnellaan opiskelijoita. Isompi opiskelijamassa voi saada suurempia muutoksia vietyä eteenpäin."

Innovaatiot

Kilpailukykyä, hyvinvointia ja vaikuttavia ratkaisuja

Diakin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Uusia hankkeita avattiin esimerkiksi nuorten osallisuuteen, koulutusvientiin, sosiaali- ja terveysalan pedagogista kehittämiseen ja monikulttuuristen opiskelijoiden palvelupolkujen sujuvoittamiseen liittyvillä alueilla. Tärkeitä kansainvälisiä avauksia olivat lastensuojelun ja yhteisölähtöisen kouluyhteistyön kehittämishankkeet.

Merkittävä osa Diakin medianäkyvyydestä ja osallistumisesta yhteiskunnalliseen keskusteluun syntyi hanke- ja julkaisutoiminnan sisällöistä. TKI-hankkeiden kohde- ja sidosryhmille suunnattu toiminta, valmennukset, seminaarit ja kampanjat koettiin asiakaspalautteiden perusteella tarpeellisiksi, osallistaviksi, osaamista kehittäviksi ja yhteiskunnallista keskustelua herättäviksi.

Diakin strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet käynnistettiin syksyllä korkeakoulun strategisella ”Eurooppalainen korkeakouluverkosto”- projektilla. Projektin puitteissa solmittiin Diakin johdolla ensimmäiset kansainväliset strategiset kumppanuussopimukset ja valmisteltiin laajaan strategiseen yhteistyöhön tähtäävä konsortio nimeltä 3IN Alliance.


”Diakin opiskelijoilla on yhteiskunnalliseen keskusteluun paljon annettavaa”

Diakin työelämän neuvottelukuntaan kuuluvan Maria Ohisalon mukaan Diakin opiskelijoilla on paljon ideoita ja halua kehittää asioita.

”Haluan muuttaa asenteita”

Tšetanes naal -hankkeen ohjausryhmässä ollut Anette Lindström sai hankkeesta vauhtia työuralle ja opiskeluun.

Vaikuttaminen

Diakin vaikuttamistoiminnan keskiössä ovat ne heikoimmassa asemassa olevat syrjäytyneet nuoret, yksinäiset vanhukset, työelämän ulkopuolelle jääneet maahanmuuttajat, mielenterveysongelmista kärsivät tai muuten syrjässä olevat ihmiset. Vuonna 2018 loimme uutta ymmärrystä ja osaamista tutkimuksen, kehittämisen, innovaatio- ja koulutustoiminnan eri keinoin parantaaksemme marginaaliin joutuneiden asemaa. Diakin tutkijat esimerkiksi vaativat nuorten äänen kuulemista sosiaali- ja terveyspalveluita kehitettäessä ja osoittivat kuulemisen pullonkauloja ja kohtaamisen edellytyksiä.

Myös sote- ja maakuntauudistus sekä erityisesti siihen liittyvä valinnanvapaus olivat Diakin vaikuttamistoiminnan kärkinä. Diak pyrki käymään aktiivisesti asiaan liittyvää yhteiskunnallista keskustelua niin hanke-, tutkimus- ja julkaisu- sekä vaikuttavuustoimintansa välityksellä.

Henkilöstö

Kehittyvä työyhteisö

Diakin toimintakulttuurin kehittäminen on ollut keskeinen työyhteisömme kehittämistavoite. Kolme kehittämisen kärkeämme ovat vastuullinen vuorovaikutus, tavoitteellinen johtaminen ja palvelukeskeisyys. Toteutimme jokaisella osa-alueella useita kehittämistoimia arjen työskentelyn sujuvoittamiseksi ja yhteisöllisyyden sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi.


”Hyvä esihenkilö luottaa alaistensa ammattitaitoon”

Helpostilähestyttävyys ja luotettavuus ovat Raija Roslöfin ja Ari Hyvärisen mielestä hyvän esihenkilön ominaisuuksia.