Siirry sisältöön

Henkilöstö

Diakin toimintakulttuurin kehittäminen on ollut keskeinen työyhteisömme kehittämistavoite. Kolme kehittämisen kärkeämme ovat vastuullinen vuorovaikutus, tavoitteellinen johtaminen ja palvelukeskeisyys. Toteutimme jokaisella osa-alueella useita kehittämistoimia arjen työskentelyn sujuvoittamiseksi ja yhteisöllisyyden sekä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Vuosittaiset henkilöstön kehittämispäivät tarjoavat meille yhteisöllisen foorumin kohtaamisiin, ideointiin ja kehittämiseen. Tilaisuus huipentui taas yhteisiin työpajoihin, joissa syntyneiden ideoiden kehittämistä jatkoimme kaikilla Diakin tulosalueilla.

Henkilöstön palaute kertoo vahvuuksistamme

Vuosittain toteutettavalla henkilöstökyselyllä saamme arvokasta palautetta työyhteisömme tilasta, ilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin yksi merkittävimpiä tekijöitä on hyvä johtaminen. Diakin esimiehet saivat henkilöstökyselyssä hyvää palautetta onnistumisestaan. Kehitimme esimies- ja johtamisosaamistamme toteuttamalla kaikkien esimiesten yhteisen Arvo-valmennuksen.

Vahvistimme useilla konkreettisilla toimenpiteillä johdon ja henkilöstön välistä tiedonkulkua. Viestinnän parantaminen on tärkeä osa tiedolla johtamista, ja se liittyy suoraan myös oman työn hallintaan sekä työn sujuvuuden parantamiseen. Tätä kehittämistyötä jatkamme vuonna 2019.

Ylläpidämme hyvinvointia

Toimiva yhteistyö työterveyshuollon kanssa tuo Diakin asiantuntijoille oikeanlaista tukea työssä jaksamiseen. Toteutimme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön terveyskyselyn ja ja yhteistyö jatkui myös esimiesvalmennuksen toteuttamisessa.

Terveyskyselyn hyvä osallistumisprosentti (73%) kertoo siitä, että henkilöstömme on kiinnostunut oman terveyden ylläpitämisestä ja parantamisesta. Sairauspoissaolopäivät vähenivät vuonna 2018 merkittävästi.