Siirry sisältöön

Toimitusjohtaja, rehtorin katsaus

Vuonna 2018 otimme rohkeasti askelia tulevaisuuteen. Teimme matkaa kohti parempaa korkeakoulua, joka pärjää kilpailussa muiden korkeakoulujen kanssa. Olemme tänä päivänä esimerkki monelle muulle ammattikorkeakoululle opintojen edistymisessä, kiinnostavana opiskelupaikkana ja vahvana ponnahduslautana työelämään sijoittumisessa.

Toimintavuoteen vaikutti voimakkaasti Oulun-kampuksen väistötilavuosi ja toiminnan siirtäminen uudistiloihin syyslukukauden 2018 aikana. Diakin Oulun-kampus muutti Albertinkadulla sijaitseviin uudistiloihin yhdessä Suomen diakoniaopiston (SDO) kanssa. Syksyn aikana tilojen ja arjen toimivuutta sujuvoitettiin ja kehitettiin eri tavoin, jotta ne vastaisivat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden ja henkilöstön tarpeisiin. Uudistilaprojektin haasteena oli muun muassa kireä aikataulu.

Toiminnan vuosi

Vuotta 2018 voi hyvällä syyllä kutsua toiminnan vuodeksi. Diakin viestintä ja markkinointi on tavoittanut hakijat. Syksyllä 2018 olimme kolmanneksi halutuin opiskelupaikka kaikista ammattikorkeakouluista. Opettajat ja opinto-ohjaajat ovat puurtaneet kovasti: opiskelijoillemme kertyy opintopisteitä parhaiten suomalaisista ammattikorkeakouluista. Näin vastaamme samalla opetus-ja kulttuuriministeriön tavoitteeseen korkeakouluopiskelijoiden mahdollisimman nopeasta työelämään sijoittumisesta. Diak vahvisti yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan avaamalla uudet verkkosivut tammikuussa ja oman median, Dialogin lokakuussa. Dialogi tekee näkyväksi Diakin asiantuntemusta ja tuloksia sekä herättää yhteiskunnallista keskustelua Diakin vahvuusalueista. Kohderyhmiä ovat suuri yleisö, päättäjät, sidosryhmät, opiskelijat ja henkilöstö.

Kehitimme toiminta- ja palvelukulttuuria

Vuonna 2018 kehitimme Diakin toimintakulttuuria yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Oman työn, roolin ja tehtävän ymmärtäminen sekä toistemme kunnioitus, ystävällisyys, hyvä työilmapiiri ja rakentava palaute ovat osa diakilaista kulttuuria, jonka ylläpitäminen on koko työ- ja opiskeluyhteisömme vastuulla. Myös esimiehille järjestettiin koulutusta vuoden 2018 aikana yhä paremman johtamistyön takaamiseksi.

Kampuspalveluita kehitettiin ottamalla käyttöön palvelulupaus. Paransimme palvelujamme ottamalla käyttöön uuden opiskelijahallinnon järjestelmän MyDiakin. Edellisenä vuonna käyttöönotetun oppimisalustan Moodlen kehittämistä jatkettiin. Sekä Moodle että MyDiak tukevat opiskelijoiden monimuotoista opintopolkua sekä tiedolla johtamista.

Diakin kaikki digipalvelut kuvattiin ja palveluille nimettiin vastuuhenkilöt. Palvelujen vastuuhenkilöt pohtivat yhdessä asiakkaiden kanssa, miten palvelut vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Uusi toimintamalli sai kiittävää asiakaspalautetta.

Diakin perustettiin tietosuojaryhmä, joka varmistaa, että vuonna 2018 voimaan astuneiden tietosuojavaatimusten mukaiset toimenpiteet toteutuvat Diakissa.

Tulevaisuus on kansainvälinen

Viime vuotta leimasi vahvasti myös korkeakoulujen visiotyö vuoteen 2030. Osallistuimme tiiviisti korkeakoulujen tulevaisuuden varmistamiseen ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kautta.

Vuoden lopulla korkeakoululakiin tuli muutoksia ja vuoden 2019 valmistui ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli. Molemmat tuovat vakautta ja vapautta kehittää Diakin laatua ja osaamista.

Visiotyön ohella Diakin hallitus valmisteli yhdeksässä kokouksessaan tulevaisuuttamme siten, että vuoden 2019 aikana pääsemme uusimaan strategian. Diakin eteneminen on vakaata, mutta korkeakoulujen haasteena on OKM:n tavoite tiivistää korkeakouluverkostoa sekä vahvistaa korkeakoulujen osaamista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tätä työtä on valmisteltu Diakissa monin tavoin. Keväällä 2018 hallitus hyväksyi kansainvälisyysohjelman, jonka pohjalta aloitettiin eurooppalaisen korkeakouluverkoston luominen. Siihen saimme ennakkosysäyksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä strategiarahan muodossa. Vuoden 2019 aikana priorisoimme eurooppalaisen korkeakouluverkoston rakentamisen yhdessä norjalaisten, saksalaisten, portugalilaisten, espanjalaisten ja romanialaisten korkeakoulujen kanssa. Vahvistamme omaa osaamistamme ja kirkastamme yhdessä eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa Diakin profiilia.

Innovaatiotoiminta kukoistaa

Diakin innovaatiotoiminnassa oli monenlaisia onnistumisia, joista voimme iloita. Hankerahoituksen kovassa kilpailussa onnistuimme aina EU-tasoa myöten. Diakin koordinoimat romaanien koulutus- ja työllisyyspolkuja edistävät hankkeet näkyivät laajasti mediassa. Esimerkiksi Nevo Tiija -hankkeen Työnimi-mediakampanja herätti laajaa huomiota ja yhteiskunnallista keskustelua romanien työllistymisestä.

Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden kohde- ja sidosryhmille suunnattu toiminta, valmennukset, seminaarit ja kampanjat koettiin asiakaspalautteiden perusteella tarpeellisiksi, osallistaviksi, osaamista kehittäviksi ja yhteiskunnallista keskustelua herättäviksi.

Onnistuimme pysäyttämään suurta yleisöä ja päättäjiä yhteiskuntamme epäkohtien äärelle. Tätä yhteiskunnallista tehtävää jatkamme kaikilla koulutusaloilla yhdessä työelämän kanssa.

Sidosryhmistämme muodostuva työelämän neuvottelukunta kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Neuvottelukunta perehtyi opiskelijoidemme esittelemänä koulutusohjelmiimme sekä maahanmuuton ja monikulttuurisuuden tilaan Suomessa.

Lahjoita ja auta

2018 alkoi myös ammattikorkeakoulujen varainhankinta. Vuonna 2017 tehdyn lakimuutoksen johdosta ammattikorkeakoulut saattoivat kerätä lahjoituksia. Diakille tehdyt lahjoitukset oikeuttivat valtion myöntämään vastinrahaan 31.12.2018 asti.

Vuoden aikana saimme kokoon liki 147 000 euron edestä vastinrahakelpoisia lahjoituksia. Varainhankinta tulee jatkossa osaksi korkeakoulujen arkea. Lahjoittamalla Diakille autat meitä kehittymään yhä paremman tekemisen korkeakouluksi.

Missiomme on maailma, jossa ketään ei jätetä. Lahjoittamalla varmistat, että meiltä valmistuvat välittämisen asiantuntijat pystyvät vastaamaan myös tulevaisuuden haasteisiin. Tuet tutkimus- ja kehityshankkeita, joissa haetaan ratkaisuja muun muassa syrjäytymisen vähentämiseksi ja osallisuuden lisäämiseksi. Lue lisää lahjoittamisesta Diakin nettisivuilta.

Tapio Kujala
Toimitusjohtaja, rehtori